Hoppkräfta, (plankton) 10 exponeringar, 600 gångers förstoring

Mygga i bärnsten, 400 gångers förstoring, 8 exponeringar